Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Het primair onderwijs leent gratis collecties binnen het abonnement.
Tarieven voor kindercentra en voortgezet onderwijs: zie tabblad Voorwaarden.

Duo-lezen

DUO-lezen is een variant op niveau-lezen met het doel elkaar in tweetallen te stimuleren om sneller en beter te gaan lezen. De collectie leesboeken bevat van iedere titel 2 exemplaren.

Wensen m.b.t. de niveaus kun je doorgeven. Niet ieder boek boven niveau M4 heeft een AVI aanduiding.

In een collectie leen je 1 boek per leerling.

De uitleentermijn is standaard 12 weken.


Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6
  • leerlingen primair onderwijs, groep 3
  • leerlingen primair onderwijs, groep 4
  • leerlingen primair onderwijs, groep 5
Themalijn
  • begrijpen en toepassen
  • inleven en waarderen

Kerndoelen

  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven

Nieuws

Afbeelding Stopbord.jpg

Stopzetting Sint- en kerstcollecties

Gepubliceerd op: 8 oktober 2019

Zoals in mei 2019 al aangekondigd in de begeleidende brief bij de vragenlijst aan scholen en...

yesc_pink.jpg

NIEUW Thema collectie 'Duurzame energie' tbv YESC prijsvraag

Gepubliceerd op:10 oktober 2019

Doet jou school ook mee aan de YESC challenge? Dan kun je daar een leuke collectie bij lenen....