Primair onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen, voortgezet onderwijs

Lezen is een basisvaardigheid in onze maatschappij. Een kind dat goed kan lezen heeft het niet alleen op de basisschool makkelijker, het heeft er ook voordeel van in zijn latere carrière. Een kind dat goed kan lezen en dat met plezier doet, bouwt een taalvoorsprong op die het zijn leven lang behoudt.

Naast lezen is goed en veilig omgaan met informatie op internet en andere media een vaardigheid die leerlingen moeten kunnen beheersen. Daarbij stemmen wij ons programma-aanbod af op de kerndoelen van het primair onderwijs.

Onder het motto 'lezen is leuk' is een professioneel, gestructureerd en systematisch aanbod voor leesbevordering ontwikkeld. Het heeft de titel 'De Rode Draad' meegekregen. 'De Rode Draad' vormt de basis voor het leesbevorderingsaanbod van ZB| Bibliotheek aan de basisscholen, de kinderopvang en de peuterspeelzalen in de gemeente Middelburg.

Heb je vragen, wensen of opmerkingen? Laat het ons weten. Je vindt onze emailadressen onder 'contact'. We willen graag met je meedenken.

Nieuws

Afbeelding Lezende kinderen.jpg

Jaarplanning insturen

Gepubliceerd op: 1 juni 2017

Met de zomervakantie in het vizier, is het weer mogelijk de jaarplanning voor het nieuwe...

Afbeelding BL Grijze Jager.jpg

NIEUWE schrijvers - en thema leescollecties

Gepubliceerd op: 8 augustus 2017

Tijdens de zomervakantie hebben we niet stilgezeten en het aanbod van kant en klare...