Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Het primair onderwijs leent gratis collecties binnen het abonnement.
Tarieven voor kindercentra en voortgezet onderwijs: zie tabblad Voorwaarden.

Aanvragen themacollectie (GEWIJZIGD, zie Nieuwsbericht)

Wil je werken rond een bepaald onderwerp dan kun je een themacollectie aanvragen. Een themacollectie bestaat hoofdzakelijk uit informatieve jeugdboeken maar ook prentenboeken en leesboeken kunnen deel uit maken van de collectie. De collectie is ideaal als aanvulling op de schoolbibliotheek maar bijvoorbeeld ook voor thematisch gebruik in de klas bij zaakvakken en begrijpend lezen. De themacollecties zijn afgestemd op de actualiteit en leesinteresse van kinderen.

GEWIJZIGD: Wil je een themacollectie bestellen, maak dan een keuze uit de lijst met gestandaardiseerde thema’s en vul het betreffende thema in op het bestelformulier (bij “onderwerp”). Eventueel kun je in het onderwerpveld één tot maximaal drie deelonderwerpen toevoegen om extra te specificeren.
De lijst themacollecties vind je onder “Meer informatie”. (PDF downloaden)

Let op: De volgende themacollecties zijn als apart product opgenomen: Puk en Ko, lente, zomer, herfst, winter, Kinderkunstweek en de Kinderboekenweek (het product is snel te vinden via het trefwoord zoekveld). Deze collecties worden conform de beschrijving gemaakt.

De uitleentermijn is standaard 4 weken. Wil je de collectie langer lenen (maximaal 3 maanden) dan kun je dit invullen bij “gewenste periode”.

Soms overtreft de vraag het aanbod. Bestel je collecties daarom op tijd, maar minimaal 2 weken van te voren.

Doelgroepen:
 • leerlingen primair onderwijs
Themalijn
 • begrijpen en toepassen
 • inleven en waarderen
 • verhalen en cultuur
 • beoordelen en reflecteren
 • zoeken en vinden

Kerndoelen

 • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
 • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven
 • kerndoel 35 oriëntatie op jezelf en de wereld; zelfredzaamheid
 • kerndoel 37 oriëntatie op jezelf en de wereld; respect en normbesef
 • kerndoel 49 oriëntatie op jezelf en de wereld; bevolking en landschappen
 • kerndoel 51 oriëntatie op jezelf en de wereld; historische bronnen
 • kerndoel 52 oriëntatie op jezelf en de wereld; tijdvakken
 • kerndoel 56 kunstzinnige oriëntatie; cultureel erfgoed

Nieuws

Afbeelding Stopbord.jpg

Stopzetting Sint- en kerstcollecties

Gepubliceerd op: 8 oktober 2019

Zoals in mei 2019 al aangekondigd in de begeleidende brief bij de vragenlijst aan scholen en...

yesc_pink.jpg

NIEUW Thema collectie 'Duurzame energie' tbv YESC prijsvraag

Gepubliceerd op:10 oktober 2019

Doet jou school ook mee aan de YESC challenge? Dan kun je daar een leuke collectie bij lenen....