Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Het primair onderwijs leent gratis collecties binnen het abonnement.
Tarieven voor kindercentra en voortgezet onderwijs: zie tabblad Voorwaarden.

Thema collectie 'Duurzaamheid'

Aanbieder: Stichting Zeeuwse Bibliotheken (POI)

Duurzaamheid betekent dat je rekening houdt met wat mensen, die na jou leven, nodig hebben zodat ook zij fijn op deze aarde kunnen leven.
Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens, dier, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten.
Ons dagelijks leven is een grote belasting voor het milieu. Het klimaat verandert daardoor.
Wat kun je zelf doen om de wereld groener te maken?
Met behulp van wetenschap en technologie en slim ontwerpen kunnen we oplossingen bedenken om duurzamer te leven.

De collectie bevat boeken over o.a. anders wonen, anders eten, anders vervoeren en anders energie opwekken.


Uitleentermijn: 6 weken

Doelgroepen:
 • primair onderwijs
 • leerlingen primair onderwijs, groep 3
 • leerlingen primair onderwijs, groep 4
 • leerlingen primair onderwijs, groep 6
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
 • leerlingen primair onderwijs, groep 5


Schooljaar 2020-2021 is de collectie beschikbaar in:

week 2- 9
week 12-20

Themalijn

 • begrijpen en toepassen
 • discussiëren en ontmoeten

Kerndoelen

 • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
 • kerndoel 7 Nederlands taal; beoordelen en vergelijken teksten en meningen
 • kerndoel 8 Nederlandse taal; ordenen van informatie en meningen
 • kerndoel 45 oriëntatie op jezelf en de wereld; problemen oplossen
 • kerndoel 47 oriëntatie op jezelf en de wereld; inrichting van de aarde

Nieuws

Afbeelding BL Leescoll reformatorisch onderwijs gr 6-8.jpg

NIEUW! Leescollecties voor het reformatorisch onderwijs

Gepubliceerd op:22 oktober 2020

Nieuw in ons aanbod zijn de collecties ter aanvulling van de leesbibliotheek van het...