Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Het primair onderwijs leent gratis collecties binnen het abonnement.
Tarieven voor kindercentra en voortgezet onderwijs: zie tabblad Voorwaarden.

Thema leescollectie 'Dyslexie'

In elke groep zit wel een leerling voor wie het lezen lastig is. De letters dansen op het papier. Ook voor deze kinderen zijn er boeken die aansluiten bij wat ze nodig hebben. Verschillende uitgeverijen (Zwijsen, De Inktvis, Van Tricht, Bontekoe, Dyslexion) brengen speciale series uit die erg geschikt zijn voor kinderen met dyslexie. De boeken zijn zo geschreven dat ze ondanks een lager moeilijkheidsniveau, toch goed aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Zo wordt lezen weer leuk! De boeken in de collectie zijn in een speciaal dyslexie vriendelijk lettertype gedrukt waardoor de leerlingen makkelijker kunnen lezen.
Ook regelafstand en -breedte, en vormgeving zijn afgestemd op de doelgroep.

Uitleentermijn: 6 weken

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8
  • leerlingen primair onderwijs, groep 3
  • leerlingen primair onderwijs, groep 4
  • leerlingen primair onderwijs, groep 5
Beschikbaar in de periode:

Schooljaar 2019-2020 is de collectie beschikbaar in:

week 34-40
week 43-49
week 2- 8
week 11-16
week 20-26

Themalijn
  • inleven en waarderen

Kerndoelen

  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven

Nieuws

Afbeelding Stopbord.jpg

Stopzetting Sint- en kerstcollecties

Gepubliceerd op: 8 oktober 2019

Zoals in mei 2019 al aangekondigd in de begeleidende brief bij de vragenlijst aan scholen en...

yesc_pink.jpg

NIEUW Thema collectie 'Duurzame energie' tbv YESC prijsvraag

Gepubliceerd op:10 oktober 2019

Doet jou school ook mee aan de YESC challenge? Dan kun je daar een leuke collectie bij lenen....