Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 300,- per deelnemer voor vier bijeenkomsten.

Cursus Open Boek leescoördinatoren

De cursus Open Boek leidt leerkrachten op tot leescoördinator op de eigen school.

De cursus is bedoeld voor leerkrachten die affiniteit hebben met leesbevordering en de taak van leescoördinator op zich willen nemen. Deze taak is erop gericht meer eenheid in het leesonderwijs te brengen. De invalshoek van de training is leesbevordering: leesbeleving, leesinteresse, leesmotivatie en literaire competenties.

De leescoördinator zorgt met steun van het team en het management voor enkele basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele gevarieerde boekencollectie, de kwaliteit van de werkvormen, deelname aan leesactiviteiten en –projecten en deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Een leescoördinator legt plannen en activiteiten (eventueel samen met een taalcoördinator) vast in een Leesplan.

De cursus Open Boek bestaat uit vier bijeenkomsten.

Doelgroepen:
  • leerkrachten primair onderwijs
Beschikbaar in de periode:

Voorjaar 2019


De cursuslocatie wordt nog bekendgemaakt.

Nieuws

Afbeelding Stopbord.jpg

Stopzetting Sint- en kerstcollecties

Gepubliceerd op: 8 oktober 2019

Zoals in mei 2019 al aangekondigd in de begeleidende brief bij de vragenlijst aan scholen en...

yesc_pink.jpg

NIEUW Thema collectie 'Duurzame energie' tbv YESC prijsvraag

Gepubliceerd op:10 oktober 2019

Doet jou school ook mee aan de YESC challenge? Dan kun je daar een leuke collectie bij lenen....