Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Het primair onderwijs leent gratis collecties binnen het abonnement.
Tarieven voor kindercentra en voortgezet onderwijs: zie tabblad Voorwaarden.

Film en boek 'Polleke'

De boeken over Polleke van Guus Kuijer zijn een feest om te lezen; de film 'Polleke' is heerlijk om naar te kijken. Polleke is verliefd op haar Marokkaanse klasgenoot Mimoen en hij op haar. Maar verliefdheid is niet het enige dat in Polleke's leven speelt. Zowel de boeken als de film laten zien dat Polleke behalve vrolijke ook nare en moeilijke kwesties te verwerken krijgt.
De collectie bevat 25 exemplaren van de omnibus 'Polleke' (5 delen in één), de film 'Polleke' op dvd, een lesbrief van het Nederlands Instituut voor filmeducatie en 5 exemplaren van het boek 'Camera loopt…actie' waarin de making of Polleke beschreven wordt. Zitten er meer kinderen in de klas? Reserveer dan tijdig extra exemplaren op de groepspas.

Uitleentermijn: 6 weken

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8
Beschikbaar in de periode:

Schooljaar 2019-2020 is de collectie beschikbaar in:

week 2- 8
week 11-16

Themalijn
  • inleven en waarderen
  • beoordelen en reflecteren
  • discussiëren en ontmoeten

Kerndoelen

  • kerndoel 1 Nederlandse taal; mondelinge informatieverwerving
  • kerndoel 2 Nederlandse taal; mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
  • kerndoel 8 Nederlandse taal; ordenen van informatie en meningen
  • kerndoel 52 oriëntatie op jezelf en de wereld; tijdvakken
  • kerndoel 55 kunstzinnige oriëntatie; reflectie op werk

Door het (voor)lezen van het boek, het bekijken van de film en aan de hand van het lesmateriaal doen leerlingen kennis op over film en jeugdliteratuur. Door het maken van de vragen en opdrachten gaan ze dieper in op de thema's van de film en het boek. Ze kunnen de verschillen en overeenkomsten benoemen tussen beide media en leren dat ze een meerwaarde voor elkaar kunnen zijn.

Nieuws

Afbeelding Stopbord.jpg

Stopzetting Sint- en kerstcollecties

Gepubliceerd op: 8 oktober 2019

Zoals in mei 2019 al aangekondigd in de begeleidende brief bij de vragenlijst aan scholen en...

yesc_pink.jpg

NIEUW Thema collectie 'Duurzame energie' tbv YESC prijsvraag

Gepubliceerd op:10 oktober 2019

Doet jou school ook mee aan de YESC challenge? Dan kun je daar een leuke collectie bij lenen....