Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Het primair onderwijs leent gratis collecties binnen het abonnement.
Tarieven voor kindercentra en voortgezet onderwijs: zie tabblad Voorwaarden.

Film en boek 'Polleke'

De boeken over Polleke van Guus Kuijer zijn een feest om te lezen; de film 'Polleke' is heerlijk om naar te kijken. Polleke is verliefd op haar Marokkaanse klasgenoot Mimoen en hij op haar. Maar verliefdheid is niet het enige dat in Polleke's leven speelt. Zowel de boeken als de film laten zien dat Polleke behalve vrolijke ook nare en moeilijke kwesties te verwerken krijgt.
De collectie bevat 25 exemplaren van de omnibus 'Polleke' (5 delen in één), de film 'Polleke' op dvd, een lesbrief van het Nederlands Instituut voor filmeducatie en 5 exemplaren van het boek 'Camera loopt…actie' waarin de making of Polleke beschreven wordt.

Uitleentermijn: 6 weken

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8
Beschikbaar in de periode:

Schooljaar 2018-2019 is de collectie beschikbaar nog in:

week 19-25

Themalijn
  • inleven en waarderen
  • beoordelen en reflecteren
  • discussiëren en ontmoeten

Kerndoelen

  • kerndoel 1 Nederlandse taal; mondelinge informatieverwerving
  • kerndoel 2 Nederlandse taal; mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
  • kerndoel 8 Nederlandse taal; ordenen van informatie en meningen
  • kerndoel 52 oriëntatie op jezelf en de wereld; tijdvakken
  • kerndoel 55 kunstzinnige oriëntatie; reflectie op werk

Door het (voor)lezen van het boek, het bekijken van de film en aan de hand van het lesmateriaal doen leerlingen kennis op over film en jeugdliteratuur. Door het maken van de vragen en opdrachten gaan ze dieper in op de thema's van de film en het boek. Ze kunnen de verschillen en overeenkomsten benoemen tussen beide media en leren dat ze een meerwaarde voor elkaar kunnen zijn.

Nieuws

Afbeelding B&F Achtste groepers huilen niet.jpg

Beschikbare Boek en Film collecties

Gepubliceerd op:19 maart 2019

Tussen de meivakantie en einde schooljaar zijn er nog een paar leuke collecties beschikbaar....

afbeelding bl vos en haas.jpg

Leescollecties voor de onderbouw

Gepubliceerd op:19 maart 2019

Ook voor de onderbouw zijn er tussen de meivakantie en einde schooljaar zijn er nog een paar...