Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Het primair onderwijs leent gratis collecties binnen het abonnement.
Tarieven voor kindercentra en voortgezet onderwijs: zie tabblad Voorwaarden.

Schrijvers collectie 'Eric Carle'

Eric Carle is wereldberoemd geworden met Rupsje Nooitgenoeg. Hij debuteerde als prentenboekenmaker in 1968 en heeft sindsdien meer dan 70 boeken geschreven en geïllustreerd.
Zijn illustraties zijn heel herkenbaar. Carle maakt meestal gebruik van de collagetechniek. Zijn boeken bevatten vaak een educatief element: er kan heel wat geteld worden, er is een fraai abc-boek, er wordt uitleg gegeven over de dagen van de week, of klokkijken etc. Zelden komen er mensen in zijn verhalen voor: alles wordt geïllustreerd aan de hand van dieren.
De collectie bevat een selectie van zijn prentenboeken, een dvd en een groot formaat “Rupsje Nooitgenoeg”.


Uitleentermijn: 6 weken

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 2
  • leerlingen primair onderwijs, groep 3
  • leerlingen primair onderwijs, groep 1
Beschikbaar in de periode:

Schooljaar 2019-2020 is de collectie beschikbaar in:

week 2- 8

Themalijn
  • inleven en waarderen

Kerndoelen

  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven

Nieuws

Afbeelding Stopbord.jpg

Stopzetting Sint- en kerstcollecties

Gepubliceerd op: 8 oktober 2019

Zoals in mei 2019 al aangekondigd in de begeleidende brief bij de vragenlijst aan scholen en...

yesc_pink.jpg

NIEUW Thema collectie 'Duurzame energie' tbv YESC prijsvraag

Gepubliceerd op:10 oktober 2019

Doet jou school ook mee aan de YESC challenge? Dan kun je daar een leuke collectie bij lenen....