Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Het primair onderwijs leent gratis collecties binnen het abonnement.
Tarieven voor kindercentra en voortgezet onderwijs: zie tabblad Voorwaarden.

Aanvragen themacollectie

Wil je werken rond een bepaald onderwerp dan kun je een themacollectie aanvragen.
Een themacollectie is een collectie boeken over een onderwerp naar keuze. Een thema collectie bevat voornamelijk informatieve jeugdboeken, maar ook prentenboeken en verhalende jeugdboeken kunnen in de collectie zitten.

Voorbeelden:
- Je wilt boeken lenen over ‘het weer'.
- Je wilt een collectie over 'de Tweede Wereldoorlog'

De uitleentermijn is minimaal 4 weken. Wil je de collectie langer lenen (maximaal 3 maanden) dan kun je dit invullen bij 'gewenste periode'.

Let op:
De volgende themacollecties zijn als apart product opgenomen: Piramide, Puk en Ko, de vier seizoenen en de Kinderkunst- en Kinderboekenweek (Snel te vinden via het zoekveld). Collecties worden conform de beschrijving gemaakt.

Wil je graag een leescollectie lenen, dan kun je een keus maken uit een van de vele 'Film en boek', 'Schrijvers' - en 'Thematische leescollecties'.
Voor groep 3-4 is het mogelijk een leescollectie te lenen die minimaal 8 weken in de klas gebruikt kan worden en daarna omgeruild kan worden voor een nieuwe.
Of je kunt een 'Jaarcollectie' aanvragen, deze wordt 1x per schooljaar geruild. Deze leescollecties zijn als product opgenomen in deze productcatalogus en snel te vinden via het zoekveld.


Vraag je collectie minimaal 2 weken van te voren aan.

Doelgroepen:
 • leerlingen primair onderwijs, groep 3
 • leerlingen primair onderwijs, groep 2
 • kinderen in de bso onderbouw
 • leerlingen primair onderwijs, groep 5
 • leerlingen primair onderwijs, groep 4
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 6
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
 • brugklassers
 • kinderen in de bso middenbouw
 • kinderen in de bso bovenbouw
 • leerlingen primair onderwijs, groep 1
Themalijn
 • begrijpen en toepassen
 • inleven en waarderen
 • verhalen en cultuur
 • beoordelen en reflecteren
 • zoeken en vinden

Kerndoelen

 • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
 • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven
 • kerndoel 35 oriëntatie op jezelf en de wereld; zelfredzaamheid
 • kerndoel 37 oriëntatie op jezelf en de wereld; respect en normbesef
 • kerndoel 49 oriëntatie op jezelf en de wereld; bevolking en landschappen
 • kerndoel 51 oriëntatie op jezelf en de wereld; historische bronnen
 • kerndoel 52 oriëntatie op jezelf en de wereld; tijdvakken
 • kerndoel 56 kunstzinnige oriëntatie; cultureel erfgoed

Nieuws

Afbeelding B&F Achtste groepers huilen niet.jpg

Beschikbare Boek en Film collecties

Gepubliceerd op:19 maart 2019

Tussen de meivakantie en einde schooljaar zijn er nog een paar leuke collecties beschikbaar....

afbeelding bl vos en haas.jpg

Leescollecties voor de onderbouw

Gepubliceerd op:19 maart 2019

Ook voor de onderbouw zijn er tussen de meivakantie en einde schooljaar zijn er nog een paar...